Beyin Nedir?

Beyin ne işe yaradığını tamamen bilmiyoruz.
Kafanın içinde beyin olduğunu biliyoruz
Düşün dediğimizde, işaret parmağını kafaya dayarız.
Peki, beyin nedir?
Beyin, İnsanın meydana gelişiyle oluşan,
Hayatımız boyunca kapalı kutu içinde ışık görmeyen,
Kafatası ile kapatılmış ve sinir hücreleri ile örülmüş et parçasıdır.
Ama enteresan bir şekilde bizi insan yapan beynimizin işleyişidir.
…………………………………………
Düşünce zihinde algıyla oluşur.
Düşünce sadece zihinle ilgilidir. Düşünce insanı diğer canlılardan farklı yapar.
Zihnin en üst ve sığ katmanı duyularla algılanan,
Bilginin biriktiği katman diyelim.
Sıradan bir bilgisayarın çözebileceği problemleri çözen kolay bir bölüm
Ama duygu olmayan, mekanik insan bu katmanı çok abartmış
Her şeyi, eğitimi, felsefeyi, düşünceyi, teknolojiyi
Hep sözle algılayan zihnin bu bölümüne yüklemişiz.
Bunu insanın gelişimi, değişimi ve ilerlemesinde anlıyoruz ki,
Zihnin birçok katmanı daha var
O katlara doğru dürüst erişmeyi bilmiyoruz
İnsanın doğası gereği hep arayış ve aydınlanmaya yöneliyoruz.
Engelleyen bilinçaltı demek tozu halının altına süpürmek gibi olur.
Buna bilinçdışı demek daha uygun olur.
Zihindeki algıyı şöyle düşünelim; çevremizde soyut, somut ne varsa
Algının oluşmasında, düşüncede beynin rolü vardır.
Algı insanın zihninde oluşur. Çocuklukla başlayan algı
Zihin üst katmanın da bir tenis topu büyüklüğü kadar, bilginin biriktiği depo olsun.
Beyin de zihnin diğer katmanları bir futbol sahası kadar yer olduğunu düşünün,
Zihin; duyguları, düşünceleri sezgileri ve hayat boyunca öğrenilecek ne varsa,
Bu bilgiler futbol sahası kadar katmanların içini bile dolduramıyor.
Ama futbol sahasının ortasında masa tenisi topu
Kadar depoda olan bilgimizden haberdarız.
Oranın bilgi birikimi ile iletişim kuruyor, düşünüyor ve
Yaşadığımız sorunların çözümünü ve her şeyi
Küçücük, yetersiz bu katmana sığdırmaya çalışıyoruz.
Bu anlayışın değişmesi için en az üç bin yıldır
Felsefeciler insan zihnin özgürleşmesi için
Hayatı pahasına mücadele edenler vardır.
Buna rağmen dünyada aklını geliştirmeden,
Hiçbir şey olmaz diyen,
Hayatın sonuna kadar böyle yaşayanlar da var.
Yani öğrendiğimiz kadar zihin bizi yönetiyor.
Hüseyin Yeter